2 thoughts on “weblog beereboot

  1. buurthuis De Windhoek

    Voor de goede orde willen wij de ouders van de peuters van peuterspeelzaal de Beereboot erop wijzen dat alle informatie m.b.t. de peuterzaal alleen zal verlopen via deze weblog (dus lelystadhaven.web-log.nl) en binnenkort via een eigen weblog van de peuterzaal. Alle informatie die via andere kanalen worden gedaan hebben Gxc3x89xc3x89N betrekking op de peuterzaal van Buurthuis De Windhoek en de daarbij behorende leidsters! De ouders zullen binnenkort gexc3xafnformeerd worden (via onze peuterleidster) wat de naam van de weblog gaat worden.
    mvg bestuur De Windhoek

Leave a Reply