Speelplaats Harderwijkstraat


In het kader van de beloofde kinderspeelplaats in de Harderwijkstraat is navraag gedaan bij de wijkpost. In het bestemmingsplan staat vermeld dat het stuk grond de bestemming bijzondere gebouwen heeft. Hieronder worden verstaan: schoolgebouwen e.d. in het verleden zat hier het kinderdagverblijf de Waterlelie en op dit moment de tijdelijke basisschool de Sluis.
Het bestemmingsplan staat een hondenlosloopveld en een kinderspeelplaats niet in de weg, echter indien het noodzakelijk is zullen deze moeten wijken voor belangrijkere doelen, zoals omschreven in het bestemmingsplan.
De plannen zoals ze momenteel voorliggen is dat na het verwijderen van het noodgebouw het grasveld wordt herstelt t.b.v. een honden losloopveld en er een kinderspeelplaats op het stuk waar nu twee doelen staan, wordt aangelegd. Ik ga ervan uit dat beide stukken gescheiden worden door een strook beplanting.

Nog even geduld dus

Leave a Reply