verkeersvisie buitengebied (de gemeenteraad)

Vanavond rond 19:00 uur heb ik gebruik gemaakt van het spreekrecht vanaf de publieke tribune tijdens de gemeenteraadsvergadering. Zo’n voordracht begint dan met het vertellen wie je bent en voor welke organisatie je daar staat. Vervolgens heb ik mijn ongenoegen geuit over het feit dat een belangenorganisatie als de wijkraad niet geinformeerd is over deze voor Lelystad Haven ingrijpende veranderingen. Daarna heb ik de brief die u allen heeft ondertekend voorgelezen (met hier en daar een losse aanvulling) en daarna gemeld dat ik 124 getekende exemplaren in mijn bezit heb die ik de raad graag wilde overhandigen. Deze brieven zijn vervolgens aangenomen en in het raadsbesluit meegenomen. Bovendien heeft de raad aan de wethouder gevraagd waarom de wijkraad in deze niet tijdig van dit voornemen in kennis is gesteld. De wethouder reageerde hierop dat de wijkraad in deze naar zijn gevoel geen belangenpartij was. Opnieuw een enorme vergissing van de wethouder.
Ook de mazen van de wet (het maken van een foto in een afgesloten gebied) zoals de wethouder tijden het Opinieplein heeft geroepen werd door sommige raadsleden bekritiseerd.

Het resultaat
De Oostvaardersdijk wordt geen erftoegangsweg. (afsluiting is van de baan)
De knardijk zal zoals het er nu naar uitziet met rust worden gelaten.
De praamweg zal voorlopig met rust worden gelaten, maar of dit over vijf jaar nog zo is dat is nog niet zeker.
Het is in elk geval zo dat indien het college besluit om laatstgenoemde wegen (gedeeltelijk) af te sluiten, dan hebben zij in elk geval publicatieplicht. Hiertegen kunnen zowel de gemeenteraad als belanghebbende bewoners hun zienswijze kenbaar maken. Vraag is alleen hoe je als inwoner van Lelystad Haven of Hollandse Hout aan kunt tonen dat je belanghebbende bent. Immers is dit alleen weggelegd voor de bewoners van het gebied. En erg spraakzaam is een hert, ree of vogel niet. Laat staan dat ze een letter op papier kunnen zetten.

Al met al een redelijke uitkomst, maar wel een met wat kleine addertjes onder het gras.

1 thought on “verkeersvisie buitengebied (de gemeenteraad)

  1. A. Borst

    PFFF, wat ben ik blij met zoveel oplettende mensen om mij heen in deze buurt. Ik heb er geen erg ingehad wat er boven onze hoofdden hing.

    Ik ben ontzettend blij dat de oostvaardersdijk open blijft. Want die weg is wel degelijk een doorstromende route. Wij rijden er al 15 jaar over, want er wordt middels wel vergeten dat het van ‘Haven’ naar de A6 wel ruim 12a13 minuten rijden is.

    Fantastisch resultaat.!!! Ik hoop dat ik er nog jaren van mag genieten.

Leave a Reply