Lelystad Haven binnenkort afgesloten van de buitenwereld (vervolg)

Op donderdag 20 september zal de gemeenteraad een beslissing nemen op het voorstel van de gemeente Lelystad om het buitengebied rond lelystad te verklaren tot erftoegangswegen (gebieden).

Als dit doorgang vind dan heeft het college vanaf dat moment het recht om zonder enig overleg de Oostvaardersdijk richting Almere, de Knardijk. de Praamweg en het gedeelte van de Buizerdweg tussen Hollandse Hout en de Knardijk alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer of zefs volledig af te sluiten.

De wethouder heeft gezegd dat dit niet zijn intentie heeft, echter vragen wij ons af waarom zij dan wel dit recht willen hebben. Bovendien is er tussen de gemeente Lelystad en de belangenorganisatie Wijkraad en de bewoners geen enkel overleg geweest. Reden waarom wij u vragen bezwaar te maken tegen dit voorstel.

Download een brief op de site van de wijkraad, Print het document uit, vul uw gegevens in en geef hem af op de wijkpost of deponeer hem in de brievenbus van het buurthuis. U vind het adres onder aan de brief.

Bent u hier zelf niet toe in staat, stuur dan een mail naar info@wijkraadhaven.nl of mail@lelystadhaven.info . Dan komen wij wel met de brief bij u langs.

De wijkraad zorgt ervoor dat de bezwaren worden meegenomen in het raadsbesluit.

Aanvulling

Op maandagavond zijn er een aantal brieven verspreid rond de Harderwijkstraat, als het werk het toelaat zal er vanavond nog een gedeelte worden bezorgt. Maar laat u er niet van weerhouden als de brief niet bij u in de bus valt. Print hem uit en lever hem in voor woensdag (uiterlijk donderdag). Brieven die later binnenkomen kunnen niet op donderdagavond worden aangeboden tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Laat u niet kisten!

Kom op voor uw recht!!!!!!!

Leave a Reply