Verkeersborden deel 3 (De slimme Ambtenaar)

Dit bericht is op 1 augustus geplaatst. In het kader van de POLL (linkerkolom)zal de datum van plaatsing telkens worden aangepast, zodat het bericht gedurende de actie bijna bovenaan blijft staan. Lees eerst dit bericht alvorens een keuze te maken.

In Lelystad Haven mogen we ons zo’n beetje als rijkste wijk betitelen wat betreft de verkeersborden. Alleen al om de wijk binnen te rijden vanuit het centrum staan er op een stukje van nog geen kilometer ruim 30 borden. Het exacte aantal is wat moeilijk in te schatten, want als automobilist wordt er van je verwacht dat je ook nog een beetje op het verkeer let. Maar het gaat niet alleen om de automobilist. De fietser en de voetganger die weet door alle borden niet meer waar hij aan toe is. Zo probeert de overheid in Lelystad voorangsfietspaden aan te leggen. De fietser heeft in sommige gevallen dan ook voorang op een fietser die van rechts komt (maar lang niet altijd). Zo zijn er hier in Lelystad Haven en Hollandse Hout situatie’s waarbij een fietser op een voorangsfietspad rijd waarbij hij voorang heeft bij zijpad 1 terwijl hij dit niet heeft bij zijpad 2 en weer wel bij zijpad 3. Snapt u het? Ik niet! Maar daarom hebben ze er ook een Slimme Ambtenaar opgezet !! Ik zal proberen u door middel van foto’s uit te leggen wat er zoal niet klopt.697_1

Op de foto ziet u een deel van het fietspad langs het kanaal. Dit fietspad maakt deel uit van het hoofdfietspadennet in Lelystad en is herkenbaar aan de blauwe stippen midden op het wegdek. Wat direct opvalt is de enorme hoeveelheid aan borden. Borden die u als fietser vertellen dat u vanaf een zijweg waar dit bord staat een voorrangsweg of kruising nadert. U dient de fietser op het voorrangsfietspad  dus voorrang te verlenen. (is dit nu de aanzet tot het fietsrijbewijs?) Buiten de borden heeft de overheid ook nog haaientanden (witte driehoeken) op het wegdek aangebracht.699

Maar hoe zit het nu met de zijpaden? wanneer is iets een fietspad? En wanneer is iets een voetpad? Hiervoor is de fietsvoet of voetfiets ontwikkeld. Het bestaat uit een vijftig tal kaarten, waarvan er 25 zijn met de afbeelding van een fiets en 25 met de afbeelding van een paar schoenen. Een afbeelding om te zorgen dat een analfabeet het ook snapt. Binnenkort misschien wel verplicht zodat u in elk geval kans maakt te weten of u zich begeeft op een fiets dan wel voetpad. Hoe werkt de fietsvoet (voetfiets) Schud de kaarten aan het begin van het pad. Trek er een kaart uit. En walla: 50 % kans dat u het goed heeft. uitvinding van de slimme ambtenaar met patent (dus niet illegaal copieren). Hieronder ziet u een aantal situaties waarbij de slimme ambtenaar heeft bepaald (gegokt) welk pad een fiets dan wel voetpad is. Maar er is nog veel meer onduidelijkheid. 700

701

702

703

704

705
Volgens de onderzoeker van de overheid (de fietsvoet) zou dit pad hier boven een voetpad zijn. Of heeft de slimme ambtenaar hiervoor gekozen omdat de verf niet blijft zitten op het grind) In elk geval wordt dit pad door bijna iedereen gebruikt als fietspad. En de nietsvermoedende fietser die van rechts komt knalt boven op de fietser die misschien wel denkt dat hij voorrang heeft omdat hij ervan overtuigt is zich te bevinden op een voorrangsfietspad.

706

Nu hebben fiets- of voet-paden altijd een begin en een eind, ook al is elk eind ook een begin (afhankelijk van de richting waarop je het pad benaderd). Nu staan er alleen borden aan de zijde van het voorrangsfietspad. Maar als je vanaf dit voorrangsfietspad het pad op fietst dan maakt het niet zoveel uit. Ga je rechtsaf dan is er geen enkele belemmering. Ga je links af dan heeft een tegenligger voorrang (rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat immers altijd voor afslaand verkeer). Maar als je vanaf de andere kant het pad benadert dan ??? (de fietsvoet) ???. Omdat dit niet duidelijk is zal iedere fietser de kortste weg nemen. Het zal hem verder een worst zijn. Maar als de slimme ambtenaar bepaalt heeft (met de fietsvoet) dat het een voetpad betreft dan staat er aan het einde geen bord en zijn er geen haaientanden op het wegdek aangebracht. Nu alleen nog een camera opstellen om een prachtige film te maken van twee fietsers die beide denken voorrang te hebben.
707

Voor een nog vreemdere situatie gaan we naar Hollandse Hout. De fietser komt vanaf de hoge houten fietsbrug en bevind zich op het voorrangsfietspad. Voor een andere fietser die op de foto van links zou kunnen komen is het duidelijk dat de fietser op de foto voorrang heeft. En dat is maar goed ook. Op deze helling kun je met een beetje stevig doortrappen snelheden bereiken van meer dan vijftig kilometer per uur. Maar als we op de foto hier onder kijken dan zal een fietser die onder de houten fietsbrug vandaan komt niets vermoedend denken dat hij voorrang heeft, omdat hij van rechts komt. Ik hoef u niet te vertellen wat de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn.
708

709

Het is voor zover mij bekend nog geen enkele gemeente gelukt om een situatie als deze te creeren. Maar dit weerhoud Lelystad er niet van om ook op dit gebied als eerste over de brug te komen.

Hoe kun je dit oplossen:

Mogelijkheid 1 (uitbreiden)

 • Plaats bij elk pad een bord fietspad of voetpad
 • Geef bij elk voetpad duidelijk aan dat het verboden is voor fietsers.
 • pas de situatie bij de fietsbrug in Hollandse Hout aan met extra borden en haaientanden
 • Plaats bij elke kruising van het voorrangsfietspad een bord voorrangsw
  eg of voorrangskruising

Mogelijkheid 2 (verwijderen)

 • Verwijder al die borden en laat de fietsers verder gaan zoals ze het altijd al deden

Op het gemeentehuis heb ik ze wel eens een opmerling horen maken over hij is te prominent aanwezig, Maar als er iets te prominent aanwezig is dan zijn het wel deze verkeersborden.

Voor welke optie zou u zelf kiezen? Geef uw mening in de POLL. U vind deze in de linker kolom.

Mocht u onverhoopt op zoek gaan naar de fietsvoet of voetfiets, Dan geef ik u het advies mee dit niet te doen. De fietsvoet of voetfiets is net zo’n dom verzinsel als de borden van de slimme ambtenaar !

11 thoughts on “Verkeersborden deel 3 (De slimme Ambtenaar)

 1. jo

  Wat mij betreft weg met al die borden.
  Alle jaren dat ik hier woon gaat het prima met de fietsers op de paden.
  Ik vind de borden on-duidelijkheid scheppen maar vooral het groene aanzicht verpesten.

 2. Gemeente Lelystad

  In het kader van het verbeteren van de herkenbaarheid van het hoofdfietsnetwerk in Lelystad is opdracht gegeven om de hoofdfietsroutes beter herkenbaar te maken en om alle hoofdfietsroutes in de voorrang te zetten.
  Alle hoofdfietsroutes in de stad zijn herkenbaar gemaakt door ze te voorzien van blauwe stippen. Door deze ‘kralenketting’ van Lelystad-blauwe stippen te volgen komen fietsers makkelijker door de stad dan voorheen. In het najaar zullen aanvullend hierop bewegwijzering naar ca. 60 bestemmingen worden geplaatst op het gehele hoofdfietsnetwerk alsook informatiepanelen overal waar men de stad inkomt. Op deze bewegwijzering en de informatiepanelen komen de blauwe stippen terug, om zo het verband tussen de informatieborden en de stippen op de fietspaden te maken.
  Eerste fase van deze maatregelen was dus het aanbrengen van de blauwe stippen, de voorrangsmarkering (haaientanden) en voorrangsbebording.
  Omdat de aannemer de keuze heeft gemaakt om apart de markering aan te brengen en apart de bebording te laten plaatsen is de situatie ontstaan dat op veel plaatsen ofwel alleen markering aanwezig is ofwel alleen bebording. Tevens is de bebording of markering op een aantal plaatsen ook nog eens niet goed aangebracht.
  Het was ons al snel duidelijk dat deze wijze van uitvoering tot onduidelijkheid leidde. Hierop heeft ondergetekende met de projectleider van IB per ommegaande het gehele hoofdfietsnetwerk op fouten gexc3xafnspecteerd.
  Alle punten waar nog zaken ontbreken of waar zaken foutief zijn uitgevoerd zijn direct gexc3xafnventariseerd en de aannemer is de opdracht gegeven dit te herstellen.
  In verband met de zomervakantie ligt dit werk nu stil. Na de zomervakantie pakt de aannemer dit op om alles af te ronden. Naar verwachting zal begin september overal de markering en de bebording op orde moeten zijn.
  Het ons duidelijk is dat de huidige situatie niet klopt met datgene wat is uitgezet. Er is opdracht gegeven dit te herstellen. Naar verwachting zal begin september een en ander opgelost zijn.

 3. Martin

  Toen ik de borden en wegbewijzering zag, viel mijn mond open van verbazing.
  Ik woon hier vanaf 1995 en ik heb nog nooit problemen met het fietspad en looppad langs het kanaal gezien of zelf gehad.
  Ik vind het daarom overbodig en een onnodige verspilling van belastingcenten.
  De borden en wegbewijzering mogen van mij weg.
  Daarom vraag ik mij af of de gemeentelijke molen wil luistren naar de inwoners van Lelystad-Haven om
  de borden en bewegwijzering te verwijderen.

 4. Gert

  De gemeente is erg creatief met borden, zo is ook het bord Lelystad-Haven verdwenen en ook Lelystad is weg op de visarenddreef, waarschijnlijk denkt de gemeente zo te rechtvaardigen dat ze nu een 50 kilometerweg er van mogen maken.

  Wel makkelijk om zo eigen regels en grenzen te bepalen, eens kijken of ik mijn tuinhek ook een paar meter in de tuin van de buren ongestraft kan zetten 😉

  Nee, de gemeente maakt eigen wetten, en oh ja, de borden van 80 zijn wel vervangen in 50 kilomter, nu maar wachten wanneer ze voor het eerst gaan laseren.

 5. anoniempje

  het is te gek voor woorden, een route waar ook mensen met kinderen en of honden lopen wordt nu gebombardeerd tot hoofdvietspad,
  wielrenners maken hier nu graag gebruik van, menigmaal moet je een duiksprong in de bosjes maken om een laagvliegend peloton voorrang te geven,
  maar tussen al die borden mis ik toch 1 hele belangrijke….het naambordje,hoe heet dit pad???
  hoe maak je hulpdiensten duidelijk waar je ligt als je bent platgewalst door zo’n laagvlieger? want hier gebeuren straks ongelukken!! dus borden weg, kom terug met die voetfiets en maak de naam bekend…het kreukelpad??? misschien???

 6. Ook uit Lelystad Haven

  “Hier gebeuren straks ongelukken “…. Volgens mij ben je daar zelf ook bij. Als mensen gewoon opletten gebeurt er niks. En als mensen hun honden gewoon aangelijnd houden waar dat moet is het ook al beter. Naambordjes voor de fietspaden ?? Dat is dan geen verspiling van centen ? Wat een humor.

  Wel netjes dat de gemeente de moeite neemt te reageren. Ik zeg, wacht af wat de gemeente doet na het zomerreces, en ga dan nog eens kijken. Mij waren de borden in ieder geval nog niet opgevallen, wel de mooie blauwe punten….

 7. Chris (de eerlijke vinder)

  Was het maar waar dat de gemeente op dit web-log zou reageren, zou in elk geval een goede insteek tot openbaarheid zijn. (gemeente en burger dichter bij elkaar). Het bericht is wel afkomstig van de gemeente, maar via een omweg bij mij terecht gekomen. En omdat ik van mening ben dat beide partijen hun woordje mogen doen is dit stuk door mijzelf geplaatst.
  Wel zo eerlijk!

Leave a Reply